Telefonisch reserveren?

013 744 02 13

ma - vr: 9.00 - 17.30u zaterdag: 10.00 – 14.00u

U bevindt zich hier: Home » Achtergronden » Samenleving
gastronomie denemarken

Samenleving

Ongeveer 85 procent van de 5,4 miljoen inwoners van Denemarken woont en leeft in de stedelijke gebieden. De Seeland(Sjaelland), waar ruim 660.000 mensen wonen. Daarnaast wonen op de Deense eilanden ongeveer 2,2 miljoen mensen, terwijl op het schiereiland Jutland (Jylland) nog eens 2,5 miljoen mensen wonen. In de semi-autonome gebieden Groenland en de Faeröer leven respectievelijk ongeveer 57.000 en 48.000 mensen. De bevolkingsdichtheid in Denemarken ligt gemiddeld op 125 inwoners per km2.

Wat betreft de bevolkingsopbouw zal het percentage Deense 65-plussers op basis van de huidige demografische tendens de komende jaren blijven toenemen, van 15 procent in 2002 tot 21 procent in 2030.

Sociale verzekeringen

Het Deense sociale verzekeringssysteem is een van de riantste ter wereld. Als percentage van het nationaal product zijn de sociale bestedingen voor Denen beneden de 65 jaar ongeveer twee keer zo hoog als het gemiddelde in de OESO-landen. Zowel de gezondheidszorg als het onderwijs zijn gratis en ook voor kinderopvang en werkloosheidsuitkeringen staat Denemarken op eenzame hoogte. De sterke stijging van de werkloosheid in het begin van de jaren negentig leidde tot een brede discussie over de toekomst van het Deense sociale verzekeringsstelsel. Ook het vooruitzicht van sterk hogere uitgaven voor pensioenen als gevolg van de vergrijzing van de bevolking heeft aan de algemene discussie bijgedragen. Daardoor zijn hervormingen doorgevoerd op het gebied van vervroegde pensioenen en arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen. Ook de regulering van de arbeidsmarkt wordt op een aantal punten aangepast.

Zo worden de werkloosheidsuitkeringen voor een aantal doelgroepen aangepast, waaronder pas afgestudeerden en gehuwden. Deze laatste groep werd benadeeld als zij na een periode van werkloosheid aan het werk gingen. Voor werklozen die zich niet voldoende inspannen om aan werk te komen, gelden strengere regels en sancties. Verder moeten werklozen binnen bepaalde marges ook werk accepteren dat niet aansluit op hun opleiding. Ten slotte wordt de dienstverlening van arbeidsinstanties vereenvoudigd.

Onderwijs

Het Deense onderwijssysteem kent een leerplicht voor kinderen van 7 tot 16 jaar. Het systeem wordt geheel gefinancierd door de Deense staat, met uitzondering van de privé-scholen die voor ongeveer 80 procent worden gesubsidieerd.

Gezondheidszorg

De vrijwel gratis Deense gezondheidszorg wordt gecoördineerd door het ministerie van Gezondheid, maar de provincies en steden als Kopenhagen en Frederiksberg voeren het beleid uit en nemen de nodige beslissingen. De financiering van de gezondheidszorg vindt voor een klein gedeelte plaats door de centrale overheid, terwijl het grootste deel ervan wordt bekostigd uit provinciale belastingen. Gemiddeld liggen de uitgaven voor de gezondheidszorg in Denemarken onder het gemiddelde van de EU-landen en zijn ze sinds het begin van de jaren negentig nauwelijks gestegen.

Religie

In de Deense samenleving neemt religie een ondergeschikte plaats in, al is momenteel ongeveer 84 procent van de Deense bevolking aangesloten bij de 'Folkekirken', de evangelisch-lutherse kerk. (Bron: evd.nl)

Klik hier om terug te gaan naar Achtergronden»